Despre noi

book

”Centrul de Formare Nouă”

este o asociație nonguvernamentală care are ca scop organizarea și desfășurarea de programe de formare continuă acreditate pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar.

Contribuim astfel la actualizarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, la dobândirea de noi competenţe în concordanţă cu exigenţele privind adaptarea competenţelor la schimbările din procesele de educaţie.

Formatorii abordează tematica cursurilor întro manieră logică, analizând șsintetizând informațiile, astfel încât acestea să reprezinte un plus de cunoaștere și de valoare. Lectorii noștri dispun de pregătirea și experiența necesară pentru a pune la dispoziție participanților la cursuri soluții personalizate și adaptate nevoilor organizației pe care o reprezintă.

Viziunea

în următorii 3 ani să devenim Centrul de Formare preferat al colegilor noştri. Venim în întâmpinarea lor cu diverse programe proiectate, astfel încât să corespundă nevoilor lor, gândind din perspectiva lor şi în interesul fiecăruia. Vrem să ajutăm colegii să trăiască propria experiență de formare și să plătească un preț corect pentru acumularea de CPT. 

Misiunea

este de a ne dedica creării unui nou concept de servicii pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar , în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea aleasă, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei, prin efortul constant de a oferi cursanților noştri soluţii personalizate.

Valori

Creativitatea. Creativitatea necesit a inovare în tot ceea ce facem. Chiar dacă schimbarea nu este un proces ușor, și poate implica disconfortul de a ne mișca în zone neumblate, eforturile noastre de pionierat sunt întotdeauna răsplătite de satisfacția clienților și colaboratorilor.

Implicarea în comunitate

Dorim să păstram standarde etice și sociale înalte în relația noastră cu comunitatea de afaceri, societatea civilă și autoritățile. Vom dezvolta în continuare parteneriate public – private în toate zonele sociale unde contribuția noastră este necesară, considerând că dialogul, cooperarea și concilierea sunt cele mai bune metode de rezolvare a oricăror dificultăți. De aceea, implementăm programe sociale la nivel local.

Flexibilitate.

Fiecare grupă de cursanți este diferită. In consecință, ne adaptăm produsele și serviciile la nevoile cursanților noștri.
open book
A book
Books