Activitate socială

book

Noi, ca Întreprindere socială

înțelegem importanța conlucrării, a existenței nevoilor sociale tot mai crescânde,  și încercăm să găsim soluții pentru rezolvarea problemelor care se nasc în interiorul comunității prin implicarea directă în cazurile unor persoane aflate în situații mai puțin fericite din viața lor. Astfel, prin alocarea a minimum 90% din profitul realizat scopului social, este posibilă finanțarea activității sociale.

Ceea ce contează este faptul că acest sprijin se materializează cu ajutorul
direct al fiecăruia dintre dumneavoastră, prin participarea la programele
noastre de formare. În acest fel, o parte din taxa cursului la care participați și pe care o achitați este redirecționată către sprijinirea financiară a unor inițiative sociale.
.

Ne-am angajat ca pe termen lung să furnizăm un set de măsuri integrate, constând în principal în: identificarea elevilor în risc de abandon școlar, informare, consiliere (socială, psihopedagogică, profesională și de a lua decizii înţelepte pentru viitorul lor financiar), corelate cu nevoile individuale, familiale și cu situația socioeconomică a județului, pentru minim 15 persoane, pe o perioadă de implementare a proiectului, cu scopul de creare de noi oportunități de dezvoltare personală a adolescenților tinerilor din grupul țintă, și creșterea șanselor de îmbunătățire a condițiilor de viață prin pregătirea și sprijinul pentru pătrunderea pe piața forței de muncă.

Deoarece înțelegem nevoia lor de comunicare, informare, vom obține creșterea stimei de sine, a rezultatelor în activitatea școlară și a implicării în activități școlare sau pe piața muncii pentru elevii aflați în risc de abandon școlar, proveniți din grupurile vulnerabile(de sărăcie și excluziune socială), dar și persoane cu dizabilităti, precum si persoane de etnie romă, alți membri angajați sau șomeri din familiile persoanelor menționate mai sus, din comunitățile marginalizate din județul Satu Mare.